Reklama

XLV Olimpiada Języka Rosyjskiego

W dniu 08.03.2014r. odbył się Okręgowy Etap Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do eliminacji okręgowych z naszej szkoły zostały zakwalifikowane dwie uczennice. Dziewczęta pisały test, a następnie przystąpiły do  egzaminu ustnego. Obie uczennice uzyskały bardzo dobre wyniki.

Karina Płachowicz - kl.IH - zdobyła 79 pkt. - wynik wyróżniający

Sofya Supakhunava - kl.II H - zdobyła 90 pkt. - wynik wyróżniający.

Decyzją Komitetu Głównego z dnia 18.03.2014r.
do etapu centralnego Olimpiady zakwalifikowała się
Sofya
Supakhunava.
Etap centralny odbędzie się w Warszawie w dn. 12-13 kwietnia 2014r.

Aby uzyskać tytuł finalisty, należy zdobyć minimum 50% punktów.
Laureaci oraz finaliści olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

Gratulujemy naszym uczennicom,
a Sofyi życzymy udanego startu w Warszawie.

Anna Awier
nauczyciel języka rosyjskiego