Reklama

Szkoła na 100%

Informuję, że
wszyscy absolwenci naszej szkoły zdali egzamin maturalny

w maju 2016 roku.

W VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
do matury przystąpiło 269 tegorocznych absolwentów.

Jesteśmy jedyną szkołą w Białymstoku, która przy tak dużej liczbie zdających osiągnęła stuprocentową zdawalność.

Absolwentom i ich nauczycielom serdecznie gratuluję.

Tadeusz Mosiek
dyrektor szkoły